Uw opdracht laten uitvoeren door dotConnect

Indien u er als opdrachtgever voor kiest de best passende interim professional door dotConnect te laten zoeken, dan profiteert u van de jarenlange ervaring van de professionele bemiddelaars van dotConnect. Zij kennen de markt, zijn vertrouwd met de functie eisen en combineren dat met een enorme praktische ervaring in bemiddelen.


Het begin: de opdracht-intake met de opdrachtgever
Als dotConnect de organisatie en opdrachtgever al kent, hebben we vaak aan 'twee woorden al genoeg'. Bij nieuwe klanten bezoeken we doorgaans eerst de opdrachtgever voor een nadere kennismaking en een intake voor de tijdelijk in te vullen functie. In sommige gevallen is de opdracht-intake telefonisch. Altijd vormt het functie- cq opdrachtprofiel de basis, dat wordt aangevuld met specifieke wensen en eisen die voor de tijdelijke invulling van belang zijn.


Het opstellen van een opdrachtbeschrijving
Op basis van de opdracht-intake stelt de verantwoordelijke bemiddelaar samen met de opdrachtgever een opdrachtprofiel op. Meestal geanonimiseerd omdat het niet zelden gevoelige informatie bevat. Een andere reden is het voorkomen van ongewenste acquisitie van derden. Minstens evenzo belangrijk als de opdrachtbeschrijving, is het opstellen van een profiel van de ideale interim-kandidaat.


Aan interimmers worden vaak additionele eisen gesteld
Een interim professional wordt verondersteld om snel operationeel te zijn. Vaak komen ze in een 'problematisch' en/of complex speelveld terecht. Hierdoor is eerdere ervaring met een vergelijkbare opdracht in dezelfde sector vaak een harde eis van de opdrachtgever. De ervaring van een professionele bemiddelaar is hier van grote waarde. Hij weet exact welke additionele eisen aan de ideale kandidaat gesteld moeten worden. Al deze wensen worden meegenomen in het profiel. Vervolgens wordt uw opdracht in onze volledige database gematcht met de gewenste vakinhoudelijke criteria, de bijzondere vaardigheden en ervaringen en het arbeidsverleden. De aldus verkregen eerste selectie uit ons eigen bestand wordt per e-mail geïnformeerd over de opdracht en uitgenodigd om online te reageren. Zijn zij beschikbaar en geïnteresseerd, dan wordt hen verzocht een bondige motivatie hiervoor te geven. Onze interimmers 'pitchen' dus voor uw een opdracht.


Het persoonlijke gesprek met geselecteerde kandidaten
dotConnect heeft gemiddeld binnen 24 tot 48 uur genoeg reacties om te beoordelen wie op papier de meest geschikte kandidaten zijn voor de opdracht. dotConnect nodigt daarna de meest belovende interim-kandidaten uit voor een gesprek en beoordeelt hun geschiktheid op basis van overkomen, persoonlijkheid en eerdere werkervaringen.


Het checken van informatie en valideren van track record
Behalve de kandidaat zelf, vragen we ook altijd naar de mening van eerdere opdrachtgevers. In veel gevallen voert dotConnect een telefonische referentiecheck uit om onze eigen indrukken te toetsen en (een deel van) de track record van een interimmer te valideren. Dit voegen wij samengevat toe aan het dotConnect-profiel van de interim professional.


Het presenteren van een kandidaat aan de opdrachtgever
Op basis van bovenstaande stappen, is dotConnect vrijwel altijd in staat om binnen enkele werkdagen een of twee goede kandidaten te presenteren aan de opdrachtgever. In onze kandidaat-presentatie staan details zoals beschikbaarheid en uurtarief, onze indruk van de kandidaat en de motivatie van de kandidaat zelf voor de opdracht. Gecombineerd met het CV en eventuele referenties krijgt de opdrachtgever een gedegen indruk en wordt de kandidaat over het algemeen ook uitgenodigd voor het vervolgtraject.

Daarna is het vanzelfsprekende de opdrachtgever die de uiteindelijke keuze maakt voor de meest geschikte kandidaat.

Terug